วิธีเตรียมข้อมูลในการทำเว็บไซต์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1.โลโก้ ชื่อเว็บไซต์ สโลแกน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ

2.รายการเมนู เช่น หน้าหลัก บริการของเรา สินค้า(สินค้ามีกี่หมวด) โปรโมชั่น ติดต่อเรา ฯลฯ

3.รายละเอียดในหน้าต่างๆ แยกเป็นหมวดตามรายการเมนู เช่น

หน้าหลัก จะโชว์สินค้า หรือมีข้อความอะไรจะลงบ้าง ก็สามารถ นำข้อมูลใส่ word ระบุหัวข้อว่า หน้าหลัก แล้วก็ต่อด้วยข้อมูลของหน้าหลักเลย

หน้าสินค้า แยกข้อมูลใส่ word ตามหมวดสินค้าอย่างชัดเจน 

ฯลฯ

4.ข้อความพร้อมรูปภาพสำหรับทำแบนเนอร์โปรโมชั่น (ถ้าต้องการ)